• LietuviÅ¡kai
  • English
 

AKUSTINIAI MATAVIMAI

Laboratorija turi sertifikuotų (sertifikavo TÜV NORD, 2015m.) pusiau beaidžių akustiniių matavimų kamerą, kurioje galima atlikti įvairių gaminių keliamo triukšmo matavimus 31,5 Hz iki 10000 Hz dažnio diapazone.

Laboratorijos specialistai gali išmatuoti bet kokios rūšies triukšmą (pastovų, nepastovų, fliuktuacinį ir kt.).

Galime išmatuoti bet kurio tipo triukšmo šaltinių skleidžiamą garso lygį (stacionarų ar lėtai judantys įtaisai, įrenginiai, mašinos, buitiniai prietaisai, įrankiai ir kt.).

Maksimalūs matuojamo triukšmo šaltinio matmenys turėtų neviršyti 4x4x4 m.

Triukšmo matavimas atliekamas pagal standartus:

LST EN 13141 Gyvenamųjų patalpų vėdinimo įrenginių skleidžiamo triukšmo per korpuą bandymai.

LST EN 13141-7 Gyvenamosios paskirties vėdinimo įrenginių skleidžiamo triukšmo kanale bandymai.

LST EN 1886 Oro ruošimo agregatų korpuso akustinio slopinimo bandymai.

LST EN ISO 3744 Bet kurios rūšies triukšmo matavimas.

LST EN ISO 7235  Akustika. Ortakių garso slopintuvų ir oro skirstytuvų laboratorinių matavimų procedūros. Įneštinis silpninimas, tekėjimo triukšmas ir visuminio slėgio sumažjimas.